Ledig stilling

 

 

Drifts- og eigedomssjef ved hovudkontoret på Sandane

Drifts- og eigedomssjef har det driftstekniske koordineringsansvaret for bygg og anlegg, koordinering og styring av større vedlikehaldsprosjekt, drift av felles internkontroll/HMT system, rådgjevar for direktør samt fellesressurs for avdelingane.

Kompetanse og kvalifikasjonar

·       Byggteknisk utdanning frå høgskule eller teknisk fagskule

·       Relevant praksis innan prosjektleiing bygg og anlegg

·       Målretta og strukturert med gode samarbeidseigenskapar

·       Gode datakunnskap og interesse for museum og kulturvern

Arbeidet er variert og vi lovar eit triveleg arbeidsmiljø.

Stillinga inngår i direktøren sin stab. Stillinga blir lønna etter avtale, basert på landsovereinskomsten for museum. God tenestepensjon.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til direktør Inge Bent Arnestad, tlf. 959 72 144.

Søknad med CV sendast til
Musea i Sogn og Fjordane, Gota 16, 6823 Sandane
eller til post@misf.museum.no
innan 7. april 2017.

Merk søknad med «Drifts- og eigedomssjef»

Full utlysning

 

 

 

 

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane, Gota 16, 6823 Sandane
Epost: post@misf.museum.no Tlf.: 990 94 777 Org.nr. 994 179 136
Bankkonto: 3705 16 96647 IBAN: NO6137051696647 SWIFT: SOFJNO22
Faktura på epost: faktura@misf.no